תכנית פעולה – טיפול ואשפוז סיעודי
מחבר: יעקב מנצ'ל מחקרי מדיניות

הטיפול הסיעודי מעסיק משפחות רבות בישראל, ואף על פי כן אינו זוכה לדיון ציבורי נרחב, כראוי לעניין מרכזי זה ברווחת האוכלוסייה.

ההמלצות המפורטות לעיל מבוססות על ניתוח המצב בתחום הגריאטרי, כפי שמוצג בסעיפים הבאים אחר-כך. תחילה יתואר היקף הבעיה הנובע מאי הכללת האשפוז הסיעודי בסל החובה במסגרת חוק ביטוח הבריאות. בהמשך לכך מוצגות התפיסות הערכיות והארגוניות, החיוניות לגיבוש מדיניות. כאן מועלות מספר סוגיות: הסוגיה הראשונה עוסקת בצורת ההתייחסות להוצאה הלאומית לבריאות – האם המדיניות צריכה לדאוג לרמת ההוצאה הלאומית או רק לרמת ההוצאה הציבורית. סוגיה שנייה היא סוגיית המימון, והיא עוסקת במיוחד בשאלה, האם המימון לאשפוז סיעודי צריך להיות נפרד מהמימון לביטוח הבריאות הכללי. הסוגיה השלישית עוסקת בזיהוי הגורם המוסדי המועדף לצורך ניהול הביטוח הסיעודי, בהתחשב באתגרים הקיימים בתחום התיאום וההמשכיות של שירותי הבריאות. חלק מהדיון בסוגיות אלה ניזון מהניסיון במספר מדינות אחרות.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1999, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מערכת הבריאות: מבט־על מאת: דב צ'רניחובסקי
מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב מאת: דב צ'רניחובסקי, רועי כפיר