תכנית פעולה – שירותי רווחה אישיים
מחבר: יוסף קטן מחקרי מדיניות

שירותי הרווחה האישיים מתרכזים אפוא בקבוצות אוכלוסייה שהן החוליות החלשות והפגיעות ביותר בחברה הישראלית.

האתגר המרכזי הניצב בפני שירותים אלה הוא ליצור קשר בעל משמעות עם האוכלוסיות הנזקקות, לספק להן שירותים ההולמים את צורכיהן ולסייע להם להיחלץ ממצבי המצוקה והעוני שהם נתונים בהם. ההמלצות המפורטות להלן מיועדות לסייע בעיצוב מערכת שירותי רוחה אישיים המסוגלת להתמודד עם אתגרים אלה ולסייע לשיפור במצבן של האוכלוסיות במצוקה בישראל.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1999, יעקב קופ (עורך).

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך