תמורות דמוגרפיות במדינת ישראל: בראשית שנות התשעים
מחבר: סרג'ו דלה-פרגולה מחקרי מדיניות

העבודה סורקת את מגמות האוכלוסייה בישראלהעוברת תהליכים מדיניים, כלכליים וחברתיים דינמיים.

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1992-1993, וגם כנייר מדיניות. המאמר יסופק לפי בקשה. 

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך