תמריצים להגברת תפוקת המורים
מחבר: אדם גמורן מחקרי מדיניות

שלושה מחקרים בנושא תמריצים כספיים שנערכו בארצות הברית מצביעים על כך שתשלום משכורות גבוהות יותר למורים אינו מוביל לרמת הישגים כוללת גבוהה יותר של התלמיד.

התוצאות היו דומות בין שהתמריצים ניתנו למורים ספציפיים או לכל בית הספר. אחת הדרכים לפרש את הממצאים היא שלמורים הייתה מוטיבציה לשפר את הביצועים, אך לא היו להם כלים לעשות זאת. לאור זאת, יש לבחון תמריצים אחרים להעלאת איכות המורים באותה רמת קפדנות שננקטה בבדיקת רפורמת התמריצים הכספיים.

המאמר מופיע כפרק בדוח השנתי של המרכז: דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2011-2012.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך