תנאי המחקר של מדענים בישראל: העברת מוקדי המחקר של מדענים ישראליים לחו"ל: התהליך, גורמיו, והאפשרויות לתיקום המצב
מחבר: גדעון שפסקי מחקרי מדיניות

בשנים האחרונות נשמעת הטענה, כי ניכר גידול רצוף בשיעור המחקרים של חוקרים ישראליים שנעשו בחוץ-לארץ, בין בשיתוף פעולה עם חוקרים מחוץ-לארץ בין אם כמחקר עצמאי בחו"ל.

המחקר מנסה לבדוק, האמנם קיימת עדיפות, במונחי כמו7ת, לביצוע מחקרים של חוקרים ישראליים בחוץ-לארץ על ביצועם בארץ, ואם כן היא קיימת – מה הם רכיביה העיקריים של עדיפות זו. המחקר מעלה פתרונות אפשריים כדי לבלום את הגידול האמור, שטמונות בו סכנות רבות לעתיד המדע בישראל.

הפירסום מופיע כפרק בפירסום השנתי של המרכז הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1988-1989 וגם כנייר מדיניות ויסופק לפי בקשה.

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך