תעסוקה, אבטלה ומדיניות רווחה
מחבר: רוני בר-צורי מחקרי מדיניות

המאמר פורסם בדו”ח השנתי על מצב החברה והכלכלה 2004 בחלק “סוגיות מיוחדות”

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

מובטלים צעירים ודמי אבטלה בישראל מאת: ג’ון גל ושביט מדהלה-בריק
תקצוב שירותי הרווחה ברשויות המקומיות מאת: ג'ון גל, שביט מדהלה וחיים בלייך