תקציב הממשלה במשק המים בעשור האחרון
מחבר: יואב כסלו, יוליה קוגן מחקרי מדיניות

בעבר היו תמיכות מתקציב המדינה במחירי המים, בעיקר במחירים לחקלאות. 

 לאחרונה כל ההוצאות של הספקים הגדולים – חברת מקורות ותאגידי המים העירוניים – מכוסות בתשלומי הצרכנים; אולם המדינה עדיין מקצה למשק המים סכומים ניכרים. בעשור האחרון היה חלק הארי של התקציב מיועד לתמיכות בהשקעות בביוב ובהשבת קולחים לחקלאות וגדלו התקציבים שהופנו לתאגידי המים החדשים ולרשויות מקומיות בתחומן קמו תאגידים. מהסקירה עולה שסביר שעל תקציב המדינה יהיה לתמוך במשק המים גם בעתיד וכן גם שעומס שאלות האסדרה (רגולציה) שקשורות בתקציב ילך ויכבד

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך

משק המים בישראל מאת: יואב כסלו, יוליה קוגן
ההוצאה הציבורית על רווחה מאת: ג'וני גל ושביט מדהלה-בריק