תקציר מדיניות חדש על מבנה משפחתי וסוגיות רווחה לקבוצות שונות

תקציר מדיניות חדש של מרכז טאוב מדגיש את מאפייניהן הייחודיים של משפחות
בישראל ואת האתגרים שהן עומדות מולם, וממליץ על פתרונות