אחוז בעלי הדירות ירד בקרב משפחות צעירות עובדות ממעמד הביניים ומהמעמד הגבוה

2013 p41 heb