הצמיחה הכלכלית בישראל גבוהה יחסית למדינות ה-7G בשנים האחרונות

2013 p2 Heb