למרות רמת החדשנות הגבוהה, פריון העבודה בישראל נמוך

2013 p10 heb