שיעורי תעסוקת הגברים בישראל יורדים בקצב מהיר יותר מאשר ב-G7

2013 p12 heb