יש פערים בין שיעורי התעסוקה של קבוצות גברים שונות

2013 p13 heb