שיעורי תעסוקת הנשים בישראל גדלים מהר יותר מאשר ב-G7

2013 p14 heb