גידול בשיעורי התעסוקה של כלל אוכלוסיית הנשים

2013 p15 heb