בעשור האחרון ההשתתפות בכוח העבודה עלתה והאבטלה ירדה

2013 p16 heb