שיעורי האבטלה בקרב ערבים גבוהים פי 2-3 ממה שחשבו בעבר

2013 p17 heb