שיעורי התעסוקה בקרב הגברים בעלי ההשכלה המעטה ביותר נמוכים יותר ומידרדרים מהר יותר

2013 p20 heb