ישראל נמצאת במסלול יציב של צמיחה כלכלית במשך עשורים

2013 p3 Heb