ריבוי שעות הלימוד בישראל אינו מניב הישגים חינוכיים טובים יותר

2013 p32 heb