הכיתות צפופות יותר, אך מספר התלמידים למורה דומה ל-OECD

2013 p33 heb