חלקם של החרדים בחינוך היהודי גדול פי 2.5 עד 3 מאשר ב-1995

2013 p36 heb