הרישום לחינוך קדם-יסודי גבוה יותר בקרב משפחות בעלות הכנסה גבוהה

2013 p38 heb