ה-OECD וישראל מחליפים מקומות ביחס החוב-תוצר שלהם

2013 p4 Heb