הכנסותיהן של משפחות צעירות עובדות צנחו ביחס לשאר החברה

2013 p40 heb