כביש האגרה בישראל יקר יותר מכבישי אגרה בארצות הברית

2013 p44 heb