המסים על בנזין בישראל הם הגורם העיקרי למחירו הגבוה

2013 p45 heb