צפיפות גבוהה בהרבה על הכבישים, אך רק חצי ממספר כלי הרכב לנפש ב-OECD

2013 p48 heb