ההוצאה הציבורית לנפש נותרה יציבה מאמצע שנות השמונים

2013 p5 Heb