מספר כלי הרכב לנפש נמוך יותר, אך גדל מהר יותר

2013 p51 heb