ההשקעה בתשתית הרכבות בישראל נפלה לממוצע ה-OECD

2013 p53 heb