מספר הרופאים לנפש בישראל גבוה יחסית, אך היתרון על ה-OECD הצטמצם

2013 p58 heb