ההוצאה הציבורית לשירותי רפואה נמוכה מממוצע ה-OECD – וממשיכה לרדת

2013 p61 heb