היחס בין קשישים לאוכלוסייה בגיל העבודה החל לנסוק

2013 p63 heb