שיעור הקשישים נמוך יותר, אך ההוצאה על טיפול ממושך דומה ל-OECD

2013 p64heb