הספקים העיקריים של שירותים חברתיים הם מוסדות ללא כוונות רווח

2013 p66 heb