הגידול בשירותים החברתיים מפגר בהרבה מאחורי הצמיחה ברמת החיים

2013 p67 heb