קצבאות הילדים ירדו לרמה המקובלת במדינות מערביות אחרות

2013 p69 heb