תשלומי הריבית גבוהים יותר מכל תקציב משרד החינוך

2013 p7 heb