ההוצאה החברתית בתחום המשפחה ממקמת את ישראל באמצע הטווח

2013 p70 heb