ההוצאה הציבורית על קצבאות שאירים בישראל היא מהגבוהות ביותר

2013 p73 heb