גידול בהוצאה הציבורית על תמיכה בבעלי מוגבלויות

2013 p74 heb