עובדי המגזר הממשלתי נהנים משכר גבוה משמעותית מעובדי שאר המגזרים

2013 p75 heb