ככל שהכנסת משק הבית גדלה, חלקו של החינוך בהוצאה עולה וחלקה של הבריאות יורד

2013 p76 heb