רמת השכלה נמוכה יותר מתבטאת בשיעורי תעסוקה נמוכים יותר בקרב גברים בכל הדורות

2013 p25 heb