אי שיוויון

מחקר חדש – אי שוויון מתהווה בגיל הרך: עוני בגיל הרך והישגים לימודיים עתידיים