תחומים נוספים

תחומים נוספים

הבעיות החברתיות והכלכליות החשובות בישראל מגוונות ורב תחומיות, ולא תמיד תואמות את חמשת תחומי תכניות המדיניות של מרכז טאוב. המרכז מקדיש את עצמו לחקר בעיות חשובות הנוגעות למדיניות הכלכלית והחברתית המקומית היכולות להביא לשיפור בכלכלה ובחברה בישראל, בין שהן משתייכות לחמשת התחומים הברורים שהוא עוסק בהם ובין שלאו. דוגמאות לסוגיות כאלו הן שוק הדיור, מבנה הרשויות המקומיות והאפשרות לאיחודן, משק המים ומדיניות אספקת המים, תחבורה ציבורית ועוד.