2013 p3 Heb

ישראל נמצאת במסלול יציב של צמיחה כלכלית במשך עשורים07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ישראל נמצאת במסלול יציב של צמיחה כלכלית במשך עשורים: ישראל נמצאת על מסלול צמיחה יציב…

2013 p2 Heb

הצמיחה הכלכלית בישראל גבוהה יחסית למדינות ה-7G בשנים האחרונות07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

הצמיחה הכלכלית בישראל גבוהה יחסית למדינות ה-7G   בשנים האחרונות צמיחה גבוהה יחסית בישראל עדיפה על…