2014 p47 heb

נטל המס הכבד הוקל בשנים האחרונות11.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

נטל המס הכבד הוקל בשנים האחרונות: נטל המסים בישראל – הנמדד לפי חלקם של התקבולים ממסים…

2014 p46 heb

קבוצות אוכלוסייה שונות נעזרות במקורות תמיכה שונים10.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

קבוצות אוכלוסייה שונות נעזרות במקורות תמיכה שונים: כל קבוצות האוכלוסייה (ערבים, חרדים ויהודים לא-חרדים) פונות בעיקר…

2014 p45 heb

בקרב העניים, הערבים מתבלטים בשיעור גבוה של ויתור על צרכים בסיסיים10.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

בקרב העניים, הערבים מתבלטים בשיעור גבוה של ויתור על צרכים בסיסיים: לא כל העניים חווים מחסור…

2014 p44 heb

אפילו מעמד הביניים מוותר על צרכים בסיסיים10.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

אפילו מעמד הביניים מוותר על צרכים בסיסיים: שיעור המוותרים על צרכים בסיסיים ועל טיפול רפואי קשור…

2014 p43 heb

חלק גדול מהאוכלוסייה מוותר על צרכים בסיסיים10.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

חלק גדול מהאוכלוסייה מוותר על צרכים בסיסיים: העוני בישראל מקבל משמעות חדשה לגמרי כשהוא מתורגם לוויתור…

2014 p42 heb

שיעור הילדים מתחת לקו העוני בישראל הוא בין הגבוהים ב-OECD10.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

שיעור הילדים מתחת לקו העוני בישראל הוא בין הגבוהים ב-OECD: 40 אחוז מהילדים בישראל חיים…

2014 p41 heb

פערי ההכנסות גבוהים גם בתוך מעמד הביניים הישראלי10.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

פערי ההכנסות גבוהים גם בתוך מעמד הביניים הישראלי: הפער בין מה שיכול להיחשב למעמד הביניים העליון…

2014 p40 heb

נתח ההכנסות שמקבל המאיון העליון בישראל קרוב למדינה החציונית ב-‏OECD10.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

נתח ההכנסות שמקבל המאיון העליון בישראל קרוב למדינה החציונית ב-‏OECD: המאיון העליון בישראל מקבל 6.3…

2014 p39 heb

אי השוויון בהכנסות פנויות בישראל נותר גבוה במשך עשורים10.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

אי השוויון בהכנסות פנויות בישראל נותר גבוה במשך עשורים: אי השוויון בהכנסות פנויות בישראל נמצא באופן…

2014 p38 heb

אי השוויון בהכנסות כלכליות בישראל עולה עם הזמן – וירד מעט בשנים האחרונות10.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

אי השוויון בהכנסות כלכליות בישראל עולה עם הזמן – וירד מעט בשנים האחרונות: שיעורי אי השוויון…

2014 p37 heb

גם לאחר הוצאת החרדים והערבים מהמדגם, שיעורי העוני בישראל הם בין הגבוהים בעולם ‏המפותח10.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

גם לאחר הוצאת החרדים והערבים מהמדגם, שיעורי העוני בישראל הם בין הגבוהים בעולם ‏המפותח: כשמתמקדים בעוני…

2014 p36 heb

שיעורי העוני בקרב ערבים וחרדים גבוהים – וממשיכים לעלות10.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

שיעורי העוני בקרב ערבים וחרדים גבוהים – וממשיכים לעלות: במונחי הכנסות כלכליות (כלומר ההכנסות לפני קבלת…

2014 p34 heb

פריון עבודה גבוה יותר קשור לשכר גבוה יותר10.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

פריון עבודה גבוה יותר קשור לשכר גבוה יותר: הקשר בין פריון עבודה גבוה יותר לשכר גבוה…

2014 p33heb

השקעות גבוהות יותר בהון קשורות לפריון עבודה גבוה יותר בכל ענפי הייצור10.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

השקעות גבוהות יותר בהון קשורות לפריון עבודה גבוה יותר בכל ענפי הייצור: הקשר בין השקעות בהון…

2014 p32 heb

הביורוקרטיה המסורבלת אינה תורמת לפריון10.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

הביורוקרטיה המסורבלת אינה תורמת לפריון: הפריון בישראל מושפע גם מביורוקרטיה ממשלתית מסורבלת, שההתמודדות עמה דורשת משאבים…