2014 p31 heb

ההשקעות ירדו במשך עשורים10.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

ההשקעות ירדו במשך עשורים: ההשקעה המקומית הגולמית (השקעה בציוד, במכונות, במבנים וכדומה) ירדה מכ-28 אחוזי תוצר…

2014 p30 heb

השקעות הון נמוכות – פריון עבודה נמוך10.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

השקעות הון נמוכות – פריון עבודה נמוך: יש קשר חיובי בין פריון עבודה למלאי ההון במדינה,…

2014 p29 heb

פריון העבודה הנמוך חוצה מגזרים עסקיים בישראל(חלק ב)09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

פריון העבודה הנמוך חוצה מגזרים עסקיים בישראל(חלק ב): השוואה של פריון העבודה בישראל בענפים שונים…

2014 p28 heb

פריון העבודה הנמוך חוצה מגזרים עסקיים בישראל(חלק א)09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

פריון העבודה הנמוך חוצה מגזרים עסקיים בישראל(חלק א): השוואה של פריון העבודה בישראל בענפים שונים…

2014 p27 heb

הפער בין פריון העבודה במדינות ה-‏G7‎‏ ובישראל הולך וגדל במשך עשורים09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

הפער בין פריון העבודה במדינות ה-‏G7‎‏ ובישראל הולך וגדל במשך עשורים לא רק שפריון העבודה…

2014 p26 heb

פריון העבודה בישראל הוא בין הנמוכים בעולם המפותח09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

פריון העבודה בישראל הוא בין הנמוכים בעולם המפותח: פריון הוא הבסיס לצמיחה כלכלית קבועה וארוכת טווח.…

2014 p23 heb

גידול עקבי בשיעור הגברים החרדים הלומדים בישיבה גבוהה09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

גידול עקבי בשיעור הגברים החרדים הלומדים בישיבה גבוהה: במקביל לירידה המתמשכת בשיעור הגברים החרדים הרוכשים השכלה…

2014 p22 heb

בקרב גברים חרדים, הקבוצה הגדולה ביותר – וזו שגדלה הכי מהר – היא בעלי השכלה יסודית לכל ‏היותר09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

בקרב גברים חרדים, הקבוצה הגדולה ביותר – וזו שגדלה הכי מהר – היא בעלי השכלה…

2014 p21 heb

בניגוד לדעה הרווחת, חלק קטן יותר מהחרדים רוכשים השכלה גבוהה09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

בניגוד לדעה הרווחת, חלק קטן יותר מהחרדים רוכשים השכלה גבוהה: שיעור האקדמאים בקרב גברים חרדים ונשים…

2014 p20 heb

מרצים מן החוץ הוכנסו למערכת כדי למלא את החסר09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

מרצים מן החוץ הוכנסו למערכת כדי למלא את החסר: בהיעדר די תקנים לסגל בכיר, אוניברסיטאות המחקר…

2014 p19 heb

היחס בין מספר הסטודנטים למספר חברי הסגל הבכיר הולך וגדל09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

היחס בין מספר הסטודנטים למספר חברי הסגל הבכיר הולך וגדל: חשיבותן של אוניברסיטאות המחקר בישראל אינה…

2014 p18 heb

ההוצאה הציבורית על השכלה גבוהה בישראל מפגרת יותר ויותר אחרי ה-OECD‏09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

ההוצאה הציבורית על השכלה גבוהה בישראל מפגרת יותר ויותר אחרי ה-OECD‏:השוואה בין ההוצאה הציבורית על…

2014 p17 heb

ההוצאה על השכלה גבוהה עבור כל סטודנט הולכת ופוחתת09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

ההוצאה על השכלה גבוהה עבור כל סטודנט הולכת ופוחתת: רמת החיים בישראל – הנמדדת לפי התמ"ג…

2014 p16 heb

זינוק במספר הסטודנטים לעומת גידול מזערי במשרות הסגל הבכיר09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

זינוק במספר הסטודנטים לעומת גידול מזערי במשרות הסגל הבכיר: אוכלוסיית ישראל גדלה ב-133 אחוז בארבעת העשורים…

2014 p15 heb

המכללות הן המקור העיקרי לעלייה המשמעותית במספר הסטודנטים09.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

המכללות הן המקור העיקרי לעלייה המשמעותית במספר הסטודנטים: פתיחתן של מכללות רבות בשנות התשעים הובילה לעלייה…